Přihlašování na workshopy

Vstup na workshopy a prednášky je zdarma. Kapacita workshopů je ale omezena. Neváhejte se proto přihlásit a rezervovat si tak místo.
Pro více informací klikněte zde

Komunikace - jak sdělovat pacientům špatné zprávy?

MUDr. Adam Houska

Pracoval na Interní klinice UVN v Praze a již během práce na interní klinice externě spolupracoval s Domácím hospicem Cesta domů. Od roku 2015 je zaměstnán v Centru paliativní péče, kde se podílí na vzdělávacích a výzkumných aktivitách.

Pro všechny, které zajímá, jak komunikovat ohleduplně s pacientem, či jeho rodinou. Co a jak říkat, aby bylo sdělení jasné, a jak se vyrovnat s rolí “posla špatných zpráv”? Umění sdělování špatných zpráv otevře ve svém workshopu MUDr. Adam Houska.

Kapacita omezena!

Čas
19:00 - 20:00
Cena
zdarma
Obsazenost
30/30
ZAPSÁNO
ZAPSAT SE

Role a smysl duchovní péče v umírání

Mgr. P. Rousek

Mgr. P. Rousek je český římskokatolický kněz, farář, kanovník litomyšlské kapituly a od roku 2009 papežský kaplan. Později byl Pavel Rousek ustanoven též hospicovým kaplanem pro Domácí hospic Duha v Hořicích.

Charismatický kněz Pavel Rousek promluví o svém působení v roli kaplana pro Domácí hospic Duha. Kromě povídání o podobě duchovní péče v paliativě a svých osobních zážitcích s umíráním se zmíní také o tom, s jakými problémy se domácí hospice v Čechách potýkají. Je vřele otevřen otázkám od posluchačů! Kapacita omezena!

Čas
17:00 - 18:00
Cena
zdarma
Obsazenost
6/30
ZAPSÁNO
ZAPSAT SE

Jaké jsou limity léčby u umírajících pacientů a proč opiáty neznamenají konec?

MUDr. Ondřej Kopecký

Centrum paliativní a podpůrné péče VFN v Praze

“Kombinace práce intenzivisty a paliatra mi přináší radost z naplňování tradiční hodnoty lékařského povolání – tedy pomoci bezmocnému člověku."

Jak se na otázku o ukončení umělé výživy, či naopak nezahájení život udržující léčby a další etické a právní aspekty paliativní péče dívá MUDr. Ondřej Kopecký? Přijďte si poslechnout povídání o jeho poznatcích a zkušenostech z tohoto oboru. V rámci workshopu bude probíhat moderovaná diskuze s možností přispět hlavně Vašimi dotazy!

Kapacita omezená!

Čas
18:00 - 19:00
Cena
zdarma
Obsazenost
13/30
ZAPSÁNO
ZAPSAT SE

Až se mi něco stane a už se nebudu moci sám rozhodnout, přál/a bych si, aby...

aneb jak napsat dříve vyslovené přání.

JUDr. Barbora Vráblová

Barbora Vráblová se dlouhodobě zabývá medicínským právem. Pracuje v advokátní kanceláři Mgr. MUDr. Dagmar Záleská specializující se na tuto oblast. Medicínské právo přednáší na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V současné době dokončuje doktorát, v jehož rámci se zaměřuje na právo v paliativní péči.

Víte, že máte možnost již teď si zvolit, co se s Vámi bude v nemocnici dít, až jednou už nebudete moct vyjádřit svou vůli? Anebo že si takovéhle přání může sepsat někdo z Vašich blízkých? JUDr. Barbora Vráblová s Vámi probere to, jak dříve vyslovené přání napsat, co udělat, aby nabylo platnosti, a jak je jej případně možné odvolat.

Kapacita omezená!

Čas
19:00 - 20:00
Cena
zdarma
Obsazenost
6/30
ZAPSÁNO
ZAPSAT SE